Verksamhetspolicy (kvalitet & miljö)

Hi-Lo Electronics AB tillhandahåller färdigprogrammerade kretsar utan mellanhänder till kunder i hela världen. Kretsarna programmeras av vår robot enligt kundens specifikationer i våra lokaler i Göteborg.

Kvalitet:

Miljö

Vi ska lägst följa och helst överträffa de miljölagar och krav som ställs på vår verksamhet.
Vi ska arbeta med transportörer och speditörer som har ett aktivt miljöarbete.
Vi har kartlagt vår miljöpåverkan, utifrån den ska vi arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening.

 

foretaget
referenser